Общи условия - Être

Общи условия

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки

Съобразно с „Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/“ (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни) всеки клиент на нашия магазин има право да:

  • предяви искане за достъп до неговите данни, съхранявани от нас;
  • право да искате тяхното коригиране или изтриване;
  • право на преносимост на данните му и всички други, за които може да откриете информация в чл.13 от Общия регламент за защита на личните данни.

Използвайки уеб сайта www.etreonline.com Вие  давате изрично съгласие Вашите лични данни да бъдат съхранявани и в последствие обработвани от нас. Тази дейност се извършва във връзка с изпълнение на направена поръчка или маркетингови цели (реклама), както и от куриерските фирми във връзка с логистична доставка и заплащане на поръчаните от Вас продукти. Гарантираме, че по никакъв начин не предоставяме събраната информация на чужди лица, освен на логистична фирма Еконт с цел само и единствено доставка на пратката.

Съгласно Закона за Защита на Личните Данни по всяко време може да поискате да премахнем всички Ваши данни, които съхраняваме в нашата база данни, с изключение на данни за доставка или други условия, които сме длъжни да съхраним по различни закони за различни срокове.

Вашите данни (име, телефон, email) са защитени посредством AES-256 алгоритъм и използва запазване на формата (FPE – Format-Preserving Encryption, NIST SP 800-38G стандарт). Обработват се само от конкретни назначени лица с права за работа с лични данни, посредством защитена работна среда.  При постъпване на искане за редакция на съхранени данни, същите се задействат в най-кратък срок. При постъпване за искане за изтриване на данни същите се унищожават в рамките на до 20 минути в работно време, чрез директно изтриване от наличната база данни, като същите не се пазят в архивни копия или на други места.